hp1a.jpg
hp2c.jpg
hp3d.jpg
hp4e.jpg

‘Machtig mooi om te doen’ Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2022 staat deze week de 66-jarige Koos Föllings en de andere vrijwilligers van ’t Hummelhûs centraal.

Hij is sinds een jaar vrijwilliger bij ‘t Hummelhûs in Oudehorne en rijdt wekelijks met zijn eigen auto om bezoekers op te halen voor dagbesteding in Oudehorne.

OUDEHORNE Elke vrijdag rijdt Koos Föllings (66) uit Gorredijk door de gemeente Heerenveen om ouderen op te halen voor ‘t Hummelhûs in Oudehorne.

Deze zorgboerderij is een plek voor kinderen buitenschoolse opvang- ,zorg op maat en voor dagbesteding voor mensen met dementie.

,,Het is machtig mooi werk om te doen”, zegt Koos. ,,Ik krijg er energie van om met deze mensen om te gaan.”

‘Wij scheppen tachtig procent van de tijd om de bulten goed te maken. De andere twintig procent gaan we er met onze crossfietsen overheen’

HEERENVEEN Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2021 staat deze week de 26-jarige Michel Vermaning centraal. Hij is sinds elf jaar betrokken bij het Bikepark in Heerenveen-Noord. ,,Elke dag ben ik er wel een aantal uren te vinden.”

Bijna vijftien jaar geleden werd het Bikepark aangelegd. De initiatiefnemers ervan waren: Kevin Katinas, Dennis Katinas, Maarten van der Wal en Gosse Idzinga. 

Onder liefhebbers van crossfietsen en het maken van spectaculaire sprongen was de aanleg, die destijds startte op 22 juni 2006, een veelbesproken onderwerp. De baan tegenover de McDonald’s in Heerenveen betreft namelijk een zogenaamde ‘dirtbaan’. Dat wil zeggen eentje waarbij met de hand en met behulp van het zand op de ongeveer 3200 vierkante meter grootte baan hindernissen worden gemaakt. Dat is voor Noord-Nederland redelijk uniek. 

Heerenveen, Op weg naar de vrijwilligersprijs van 2021 staat deze week de vrijwilligers van Bos & Natuurwerkgroep Oudeschoot centraal.

Mijn afspraak met de Bos & Natuurgroep Oudeschoot is vandaag in Oudeschoot en niet in de bossen. Het regent dat het giet en ik ben de zoveelste verzopen kat die op locatie aankomt, waar een warm onthaal is met koffie en thee. Het is een fijne groep mensen waar ik de nodige van ken. Zo zitten we gezellige te kletsen en zegt een mevrouw; “wanneer komt nu die interviewster eens?” Die zit naast je is het antwoord! “O ja, jij werkt voor Caleidoscoop.”

De toekomst ligt in Bontebok, het jongste dorp van Nederland!

“Heerenveen op weg naar de vrijwilligersprijs van 2021”

deze week staat vrijwilligersgroep Plaatselijk Belang Bontebok centraal

 Bij welke vereniging doen jullie vrijwilligerswerk?

Wij doen vrijwilligerswerk voor het Plaatselijk Belang Bontebok. Het volledige oude bestuur stopte zo’n vier jaar geleden en zijn wij het huidige bestuur geworden.

Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilliger?

We vervullen binnen het plaatselijk belang allemaal onze eigen rol en met elkaar vormen we het bestuur . We behartigen de belangen van de inwoners van Bontebok en zorgen voor verbinding hierbij kun je denken aan:

rondom NLDoet activiteiten organiseren, verkeersveiligheid wat betreft het sluiswachtershuisje, proberen we een ontmoetingsplek te realiseren, organiseren we de jaarvergadering, ondersteunen Floralia, onderhoud van het dorpshuis, dorpskrantje Bontebokkertje uitbrengen, bestuursvergaderingen, hangen we samen met inwoners de kerstversiering boven de vaart.