hp1c.jpg

Interview Douwe Annema

Bij welke organisatie doet u vrijwilligerswerk en waaruit bestaat uw werk als vrijwilliger?
We spreken af bij aanloophuis “Oer de Brêge” aan de Herenwal in Heerenveen. Dit op speciaal verzoek van vrijwilliger Douwe. Hij is secretaris van het bestuur en van de PR. commissie en geeft in deze hoedanigheid geregeld presentaties bij andere instellingen en organisaties om te laten zien wat het aanloophuis is en doet. In het bestuur van het aanloophuis zijn meerdere kerken vertegenwoordigd.

Daarnaast is Douwe bij de PKN scriba van de algemene Kerkenraad, zeg maar secretaris. In Oudeschoot, het dorp waar Douwe woont, zit hij o.a. in de redactie van de dorpskrant het Skoatter Doarpsnijs. Hier schrijft hij zo nu en dan kopij voor, helpt soms met het drukken, vouwen en nieten. Dit doet hij samen met een aantal andere vrijwilligers. Ook zorgt hij dat de adverteerders betrokken blijven. Dit laatste doet Douwe door hen samen met andere leden van de redactie persoonlijk te benaderen. “Dit werkt altijd zo goed” zegt Douwe met een grote lach op zijn gezicht.

Douwe is ook penningmeester van de Skoatter Krystmerke.

 

De coördinatie van de boekenmarkt tijdens de Skoattermerke is in handen van Douwe. Het hele jaar door brengen mensen uit de regio boeken bij Douwe thuis. Op de dag zelf geniet hij van het enthousiasme waarmee al die vrijwilligers op deze dag bezig zijn.

Eén keer in de maand wordt er in deze kerk ‘Samen aan Tafel’ georganiseerd. Diverse vrijwilligers koken dan een maaltijd voor ongeveer veertig mensen. Douwe doet hier hand-en-spandiensten.

Hoeveel uren per week ben je hiermee bezig?
‘Dit valt genoeg mee,’ volgens Douwe ‘alles met elkaar zo’n 6 tot 10 uren per week.’

Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen?
‘De omgang met de mensen, de verschillen in de mens!’ Douwe geeft aan te genieten van het kijken naar en het observeren van mensen.
Juist deze verschillen geven een uitdaging om een ieder bij het organiseren van activiteiten te betrekken.

Wat is je beste herinnering aan het vrijwilligerswerk?
Douwe zijn reactie is; ‘die moet nog komen!’

Vertel in 2 zinnen waarom mensen bij uw organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen?
‘Overal zijn vrijwilligers nodig!’ Douwe refereert naar een stukje in de Leeuwarder Courant van deze ochtend (9 oktober) waarin een arts vertelt dat ieder mens eigenlijk een paar uur vrijwilligerswerk in de week zou moeten doen als medicijn.

‘Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een ander.’

Wat zou je kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?
‘Begin er aan!

Wees niet bang om vrijwilliger te worden, je helpt elkaar en doet het samen.’

Met welke ‘bekende’ Nederlander zou je weleens vrijwilligerswerk willen doen? En waarom?
‘Met niemand.’ Douwe werkt het liefst met de ‘gewone’ mens samen.