hp1b.jpg

Bij welke organisatie doet u vrijwilligerswerk?
Ik doe vrijwilligerswerk bij de zomerspelweek Heerenveen. 30 jaar geleden was ik vrijwilliger bij de lokale omroep van Heerenveen, daar was een vrijwilliger die bij toen nog Stichting Samba werkte. Ze hadden een tekort aan vrijwilligers bij de zomerspelweek en vroeg mij of ik mee wilde helpen als vrijwilliger. Nu 30 jaar later ben ik nog steeds vrijwilliger bij de zomerspelweek! Dit jaar wordt mijn 29ste keer dat ik meehelp, ik heb helaas een keer moeten missen omdat ik geen vrij van mijn werk kon krijgen.

 

Bij welke organisatie doet u vrijwilligerswerk?
Ik doe al sinds mijn 33e vrijwilligerswerk bij SC Heerenveen. Eerst samen met mijn vrouw bij de kassa, en later ben ik overgestapt naar de selectie van SC Heerenveen waar ik allerlei hand- en spandiensten verricht. Mijn vrouw doet nog steeds de kassa, zodoende zijn we tijdens thuiswedstrijden beide in het stadion aanwezig.

 

Bij welke organisatie doe je vrijwilligerswerk?
Ik doe vrijwilligerswerk bij jongerencentrum Casa in Heerenveen. Hiervoor deed ik al vrijwilligerswerk bij de basketbalvereniging en later bij de Zomerspelweek. Ik werd bekend met Casa omdat we met de vrijwilligers van de Zomerspelweek een vergadering bij Casa hadden. Ik moest vervolgens een maatschappelijke stage lopen wat ik bij Casa kon doen en ik ben hier vevolgens gebleven als vrijwilliger.

 

Bij welke vereniging doe je vrijwilligerswerk?
Ik doe vrijwilligerswerk bij VV Heerenveen. Deze voetbalvereniging is opgericht in 1920. Hiervoor heb ik jarenlang gevoetbald bij VV Oudehaske en was ook daar vanaf mijn achtste jaar vrijwilliger. Zelf wilde ik graag meer uitdaging in de voetbalsport en als trainer, daarom heb ik ruim 2 ½ jaar geleden de keuze gemaakt om over te stappen naar VV Heerenveen. Naast mijn vrijwilligerswerk volg ik een sportopleiding aan het CIOS in Heerenveen, de richting die ik volg is voetbal, in de toekomst zou ik graag als trainer willen doorstromen naar een BVO (betaald voetbalorganisatie) en trainingen op een hoger niveau willen geven. Wie weet zijn er voor mij in de toekomst kansen om door te stromen naar SC Heerenveen.

 

Bij welke organisatie doet u vrijwilligerswerk en waaruit bestaat uw werk als vrijwilliger?
We spreken af bij aanloophuis “Oer de Brêge” aan de Herenwal in Heerenveen. Dit op speciaal verzoek van vrijwilliger Douwe. Hij is secretaris van het bestuur en van de PR. commissie en geeft in deze hoedanigheid geregeld presentaties bij andere instellingen en organisaties om te laten zien wat het aanloophuis is en doet. In het bestuur van het aanloophuis zijn meerdere kerken vertegenwoordigd.

Daarnaast is Douwe bij de PKN scriba van de algemene Kerkenraad, zeg maar secretaris. In Oudeschoot, het dorp waar Douwe woont, zit hij o.a. in de redactie van de dorpskrant het Skoatter Doarpsnijs. Hier schrijft hij zo nu en dan kopij voor, helpt soms met het drukken, vouwen en nieten. Dit doet hij samen met een aantal andere vrijwilligers. Ook zorgt hij dat de adverteerders betrokken blijven. Dit laatste doet Douwe door hen samen met andere leden van de redactie persoonlijk te benaderen. “Dit werkt altijd zo goed” zegt Douwe met een grote lach op zijn gezicht.

Douwe is ook penningmeester van de Skoatter Krystmerke.