hp1b.jpg

Interview Kaatsvereniging de Pompeblêdden

Bij welke vereniging doen jullie vrijwilligerswerk?
Wij zijn vrijwilliger bij de kaatsvereniging de Pompeblêdden in Heerenveen. Onze sportvereniging bestaat alleen maar uit vrijwilligers. De kaatsvereniging is opgericht in 1952. In november 2015 zijn wij begonnen met de plannen en voorbereidingen van ons nieuwe clubgebouw. Sinds de zomer van 2018 kaatsen wij nu op ons nieuwe kaatsveld met daarbij een prachtig nieuw clubgebouw.

 

Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilligers?
Binnen de kaatsverenging doet elk lid wel hand of spandiensten voor de vereniging. Zo zijn er leden die zorgen voor de schoonmaak van het gebouw, is er een materialencommissie, leden die kantinediensten draaien, terrein dat onderhouden wordt, zijn er club scheidsrechters, wedstrijdcommissie, het bestuur en worden er door leden clinics aan scholen en bedrijven gegeven.

De bouw van ons nieuwe clubgebouw is voor 75% gerealiseerd door leden en oud leden van de kaatsvereniging. Voor 25% is het clubgebouw gebouwd door een bouwbedrijf. Voor de realisatie van het clubgebouw is er destijds een bouwcommissie in het leven geroepen deze ploeg van vrijwilligers hield zich bezig met bijna alles wat er bij een verbouwing komt kijken!

Hoeveel uren per week zijn jullie hiermee bezig?
De een zet zich elke dag vrijwillig in en de ander een keer per maand. Iedereen zet zich op zijn of haar eigen manier in voor de vereniging. En daar zijn we ontzettend blij mee! Want tenslotte doe je het met zijn allen en willen we allemaal dat de vereniging behouden blijft.

Wat is jullie motivatie om vrijwilligerswerk te doen?
De kaatssport willen we graag beoefenen en we willen dat het in Heerenveen behouden blijft, dus daar zetten we ons ook allemaal voor in. Ook onder de oud leden leeft dit, die hebben zich veel ingezet tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis. De kaatsvereniging kan zonder vrijwilligers niet bestaan.

Wat is jullie beste herinnering aan het vrijwilligerswerk?
De nazit na een wedstrijd is altijd erg gezellig. Maar ook de realisatie van het clubgebouw is een mooie herinnering, we zijn enorm trots dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen! Een keer per jaar organiseren we een groot kaatstoernooi voor de masters en oud masters van de KNKB, dit is een prachtig sportevenement!

Vertel in twee zinnen waarom mensen bij jullie vereniging vrijwilligerswerk kunnen komen doen?
Kaatsen heeft veel voordelen, het is een goedkope sport en je hoeft niet een topatleet te zijn om te kunnen kaatsen. Ook is kaatsen een hele sociale sport, je ontmoet veel nieuwe mensen omdat je vooraf niet weet tegen en met wie je speelt. We hopen dat er mensen zijn die zich aanmelden als nieuw lid.

Wat zouden jullie kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?
Vrijwilligerswerk is leuk en dankbaar om te doen, je krijgt er veel voor terug. Maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten is het goed.

Met welke ‘bekende’ Nederlander zouden jullie weleens vrijwilligerswerk willen doen? En Waarom?
Met Us Epke Zonderland! Epke is het gezicht van Sportstad Heerenveen. Hij is een doorzetter, zowel in zijn sport, studie en professionele carrière. We zouden het leuk vinden als hij komt helpen bij de training van de jeugd. Voor de jeugd is hij een boegbeeld in doorzettingsvermogen en kan hij ze positief stimuleren om te bereiken wat je graag zou willen bereiken.

afbeelding kaatsvereniging