hp1d.jpg

Bij welke vereniging doen jullie vrijwilligerswerk?
Wij zijn vrijwilliger bij de kaatsvereniging de Pompeblêdden in Heerenveen. Onze sportvereniging bestaat alleen maar uit vrijwilligers. De kaatsvereniging is opgericht in 1952. In november 2015 zijn wij begonnen met de plannen en voorbereidingen van ons nieuwe clubgebouw. Sinds de zomer van 2018 kaatsen wij nu op ons nieuwe kaatsveld met daarbij een prachtig nieuw clubgebouw.

 

Bij welke organisatie doen jullie vrijwilligerswerk?
Bij tennisvereniging Oranjewoud doen wij vrijwilligerswerk. De club bestaat al sinds 1932 en staat bekend om haar actieve en gezellige leden! Het accent ligt natuurlijk op tennissen, maar wij vinden gezelligheid buiten de banen ook van groot belang. Zo organiseren wij ook in het winterseizoen wel kaartavonden e.d.

 

Bij welke organisatie doen jullie vrijwilligerswerk?
We zijn bij Woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen en zitten met vijf vrijwilligers om tafel voor dit gesprek. Twee van hen zijn via het vrijwilligersservicepunt van Caleidoscoop binnen gekomen en één via de vrijwilligersmarkt, die ook komend jaar in januari weer gehouden wordt. De anderen hebben het initiatief genomen om zelf contact met de vrijwilligers coördinator op te nemen.
In totaal zijn er een klein honderd mensen actief als vrijwilliger binnen Mariënbosch, op diverse afdelingen en verschillende werkzaamheden.

 

Bij welke stichting doen jullie vrijwilligerswerk?
Wij doen allemaal vrijwilligerswerk bij de Stichting Ferdivedaasje Jobbegea. In het jaar 2000 is er door de vier toneelverenigingen in Jubbega een groot toneelstuk gespeeld. Dit stuk speelden we in het kader van het 100-jarige bestaan van het plaatselijk belang Jubbega/ Hoornsterzwaag. Hieruit is ook het zangkoor Ít Sjongfolk ontstaan. We hebben toen het openluchtspel HET VOLK ZONDER UREN ten tonele gebracht. Dit was zo’n groot en leuk succes dat we met elkaar besloten hebben een stichting in het leven te roepen. De Stichting Ferdivedaasje Jobbegea is in 2002 opgericht. Door de komst van de Stichting konden we concrete plannen maken voor het volgende openluchtspel. We hebben besloten een keer in de drie jaar een openluchtspel te spelen. Bij het openluchtspel zijn alle vier de toneelverenigingen uit Jubbega betrokken. Dit zijn dus met elkaar ruim 100 vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bij het openluchtspel wordt zowel jong als oud betrokken. Er zijn ook jongeren die mee spelen in het toneelstuk en na die tijd aansluiten bij een van de toneelverenigingen in Jubbega.

 

Bij welke organisatie doet u vrijwilligerswerk?
Het Plaatselijk Belang Gerslootpolder is de initiatiefnemer voor de bouw van de Doarpskeamer. Zij hebben allerlei groepen samengesteld, zoals de bouwcommissie, bouwgroep, interieur- en openingscommissie, en zo is iedereen aan het werk gegaan. Het mooie van een kleine gemeenschap is dat bijna iedereen elkaar kent en ook weet wie welk gedeelte van de bouw kan doen.

Acht jaar geleden werd besloten dat het oude voetbalgebouw aan vervanging toe was, omdat het bijna op instorten stond. Een klein balletje ging rollen en nu staat er een prachtige doarpskeamer die dienst doet als voetbalkantine, maar ook de biljartclub, Vrouwen van Nu en de kaartclub maken er dankbaar gebruik van. Een echte doarpskeamer!