hp1b.jpg

Carla Bosma

 

Foto carla bosmaCarla Bosma is vrijwilliger bij Steunpunt Minima Stichting Houvast. Carla is secretaris van de stichting. Carla heeft mooie herinneringen aan het vrijwilligerswerk wat ze doet. Ze vindt het fijn dat mensen door de steun van de stihting toch weer een beetje kunnen leven en genieten.  Vrijwilliger ben je vanuit je hart. Het moet in je zitten om een ander te helpen. Men kan een ander dan ook niet dwingen om vrijwilligerswerk te doen.Bij welke organisatie doe je vrijwilligerswerk?
Steunpunt Minima Stichting Houvast.
Waaruit bestaat jouw werk als vrijwilliger?
Ik ben secretaris van de stichting. Hierbij zoek ik o.a. sponsors voor voedsel voor de noodvoorzieningspakketten. Dit zijn pakketten voor mensen die net teveel inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de voedselbank of voor mensen die op de wachtlijst van de voedselbank staan. Los hiervan ben ik spreekuurhoudster, help ik bij procedures zoals het schrijven van een bezwaarschrift en ga ik met de mensen mee naar instanties of op huisbezoek Ook hou ik mij bezig met vragen via e-mails en internet.
Hoeveel uren per week ben je hiermee bezig?
Dat is wisselend.
Wat is je motivatie om vrijwilligerswerk te doen?
Vanuit persoonlijke overtuiging en ervaring doe ik vrijwilligerswerk. Door mijn eerdere ervaringen wil ik een ander helpen. De politiek laat het afweten. Behalve in de periode van verkiezingen, in de propagandabladen. De gevolgen kun je dagelijks om je heen zien.
Wat was de grootste uitdaging tijdens het vrijwilligerswerk? Het indienen van bezwaarschriften. Soms beroepsschriften. Het onderste uit de kan trachten te halen voor mensen die in moeilijke posities verkeren.
Wat is je beste herinnering aan het vrijwilligerswerk? Er zijn zoveel mooie herinneringen aan het vrijwilligerswerk dat ik doe. Ik vind het fijn dat mensen met onze steun toch weer een beetje kunnen leven en genieten.
Zou u dit vrijwilligerswerk over 10 jaar nog doen? Zo ja? Zo nee?
Ja, als ik er nog ben wel.
Wat zou je kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen? Vrijwilliger ben je vanuit je hart. Het moet in je zitten om een ander te helpen. Men kan een ander dan ook niet dwingen om vrijwilligerswerk te doen.
Met welke ‘bekende’ Nederlander zou je wel eens samen vrijwilligerswerk willen doen? En waarom?
Ik ben blij met de vaste vrijwilligers die ik goed ken. Een bekende Nederlander hoeft mij als “one-day-fly” dan ook niet te helpen.