hp1c.jpg
hp2e.jpg
hp3g.jpg
hp4f.jpg

Verzekeringen

Wat? 
Omdat de gemeente Heerenveen het zeer waardevol vindt dat vrijwilligers zich inzetten voor de samenleving, heeft de gemeente een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten.

 

Voor wie?
Voor alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Heerenveen.

Helaas kunnen vrijwilligers te maken krijgen met schade of ongevallen tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Wanneer deze vrijwilligers niet (voldoende) zijn verzekerd tegen de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun taken, kunnen zij beroep doen op de verzekering van de gemeente Heerenveen.

Let op: Deze vrijwilligersverzekering komt pas in beeld op het moment dat andere verzekeringen (bijv. de eigen particuliere verzekering of de verzekering van de vrijwilligersorganisatie) niet toereikend zijn of niet het volledige bedrag uitkeren.


Voorwaarden vrijwilligersverzekering gemeente heerenveen

Hoe?
Het Vrijwilligers Servicepunt is (namens de gemeente) de contactpersoon voor vragen over de vrijwilligersverzekering of voor het indienen van schadeclaims bij de verzekeringsmaatschappij.

Vrijwilligersverzekering VNG