hp1c.jpg

Verzekeringen

Gemeente Heerenveen biedt vrijwilligersverzekering aan

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerenveen waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk. Maar niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd tegen de risico's die zij lopen bij de uitvoering van hun taken. 
De gemeente Heerenveen heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. 

Hoe werkt de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen?

Voor alle (*1) vrijwilligers die woonachtig zijn in Heerenveen (*2) heeft de gemeente Heerenveen een vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd. Deze verzekering komt echter pas in beeld op het moment dat andere verzekeringen (bijv. de eigen particuliere verzekering) niet toereikend zijn of in het geheel niet uitkeren.

Wanneer blijkt dat de schade niet, of bijvoorbeeld maar deels wordt vergoed door de particuliere aansprakelijkheidsverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilligersorganisatie, is het mogelijk om het (restant) schadebedrag te melden bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen. Belangrijk om daarbij te beseffen is, dat ook de vrijwilligersverzekering mogelijk een maximum vergoeding uitkeert (bijv. dagwaarde van een bril), net als je eigen verzekering. Het is daarom aan te raden niet in je mooiste pak te komen als je niet het risico wil lopen dat iets beschadigt tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Bij ongevallen wordt, afhankelijk van elke individuele situatie, direct de ongevallenverzekering van Caleidoscoop óf de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen aangesproken.

 

*1:de vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerenveen verstaat onder ‘alle vrijwilligers’:

verzekerden volgens polis

*2: Doe je vrijwilligerswerk in Heerenveen maar ben je woonachtig in een andere gemeente, check dan bij je eigen gemeente hoe dit is geregeld.

 

Wanneer ben je vrijwilliger voor de vrijwilligersverzekering van de gemeente? De definitie:

  • Er is geen aanmelding nodig
  • Het moet niet verplicht zijn
  • Moet voor een maatschappelijke organisatie zijn
  • Mag niet betaald worden (of niet meer dan de vrijwilligersvergoeding)
  • Moet min of meer in organisatorisch verband zijn

Kortom: de buurman die uit eigen beweging het tuintje verzorgt voor zijn buurman is geen vrijwilliger, maar wel als dat bijvoorbeeld via Wehelpen.nl is georganiseerd. Vrijwilligers die bij de Zomerspelweek ‘werken’ zijn dat automatisch wel.

Schade… en dan?

Download het schadeformulier. Vervolgens kunt u de claim uitprinten, invullen en indienen bij het kantoor van het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen in wijkcentrum de As aan de Weegbree 72 in Heerenveen. Het Vrijwilligers Servicepunt zendt de claim vervolgens door naar de verzekeraar. Ook kunnen zij de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren of iemand terecht een claim indient.

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en het Vrijwilligers Servicepunt krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. In geval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.

Meer informatie

Centraal Beheer

U kunt altijd contact opnemen met het Vrijwilligers Servicepunt op tel.nr. 0513 - 645 881 of via de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bron:  Centraal Beheer