hp1c.jpg

Ingrijpende wijzigingen Arbo-wetgeving voor vrijwilligerswerk

Vanaf januari 2007 verandert de Arbo-wetgeving voor het vrijwilligerswerk ingrijpend. De wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwetgeving hebben gevolgen voor het vrijwilligerswerk.

Van een aantal verplichtingen in de wet zijn vrijwilligers uitgezonderd. Hieronder vallen de risico-inventarisatie en -evaluatie, de bedrijfshulpverlening en de preventiemedewerker. Dit betekent niet, dat vrijwilligers voortaan ‘onbeschermd’ zijn.

Zie voor meer informatie: Ingrijpende wijzigingen Arbo-wetgeving voor vrijwilligerswerk