Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen

Nieuws - archief

Gemeente Heerenveen biedt vrijwilligersverzekering aan

De gemeente Heerenveen heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. Met de collectieve verzekering kunnen de verenigingen en stichtingen in de gemeente hun verzekeringslasten drukken.

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerenveen waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk. Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd tegen de risico's die zij lopen bij de uitvoering van hun taken.

Zie voor meer informatie: Vrijwilligersverzekering