hp1a.jpg

Vrijwilligers verzetten voor 20 miljard aan werk

Ongeveer vier miljoen mensen doen aan vrijwilligerswerk en besteden daar jaarlijks één miljard uur aan. Dat komt overeen met ongeveer 560.000 voltijdbanen. Dat heeft de Erasmus Universiteit berekend op verzoek van De Zonnebloem.

Als de vrijwilligers betaald zouden worden op basis van de marktwaarde van hun werk, iets meer dan 20 euro per uur, zou het vrijwilligerswerk in ons land dus ruim 20 miljard euro kosten.
De Zonnebloem heeft het onderzoek laten verrichten, omdat het werk van vrijwilligers te weinig op waarde zou worden geschat.

Minder regels

Uit eerder onderzoek onder 220 vrijwilligerscentrales in juli, blijkt dat het aantal vrijwilligers nog steeds groeit. De brancheorganisatie van vrijwilligers Vereniging NOV wil dat gemeenten de energie van deze mensen optimaal benutten. De lokale politieke partijen moeten in hun verkiezingsprogramma’s aandacht besteden aan de vrijwilliger. De organisatie pleit voor meer ruimte voor burgerinitiatieven, minder regels voor vrijwilligers, veilig vrijwilligerswerk, een beter scholingsaanbod en passende ondersteuning.

Bron: www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws/Vrijwilligers-verzetten-voor-20-miljard-aan-werk.htm