hp1d.jpg

Vrijwilligers Servicepunt (loket) in Werkstate

Vanaf dinsdag 7 juni is het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) ook te vinden in het gebouw Werkstate aan de Trambaan in Heerenveen. Het VSP gaat nauwer samenwerken met de gemeente Heerenveen. De samenwerking is tot stand gekomen uit een wens van beide partijen om op deze manier elkaar te kunnen versterken.

Het VSP heeft een belangrijke rol in de bemiddeling van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. Een belangrijk onderdeel binnen de dienstverlening van de gemeente is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beide partijen, het VSP en de medewerkers van de Wmo, kunnen goed profiteren van deze samenwerking. Door het VSP-loket feitelijk bij de Zorgbalie in Werkstate te plaatsen, wordt er meer gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde gemaakt. Dit kan tot gevolg hebben, dat minder geld uitgegeven hoeft te worden aan (vaak) dure zorgtrajecten door inzet van vrijwilligers. 

Ook gaat gekeken worden naar mogelijkheden om mensen met een bijstandsuitkering meer te betrekken bij de vraag naar (vrijwilligers)werk.
Het VSP-loket in Werkstate is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Naast het steunpunt in Werkstate blijft de locatie Crackstraat gewoon geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond op afspraak.