hp1a.jpg

Kennisbank Vrijwilligerswerk Fryslân

In 2007 werd door Partoer de Toolkit vrijwilligers voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld. Deze Toolkit is nu geactualiseerd en heeft een andere naam gekregen:Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân.
De Kennisbank is in samenwerking met o.a. de Friese Vrijwilligerscentrales en MOVISIE gerealiseerd. Beide keren in opdracht van de provincie Fryslân.
Met de Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân kan (het bestuur van) een vrijwilligersorganisatie direct aan de slag. Deze zit boordevol instrumenten, achtergrondinformatie, filmpjes, links, tips over te bestellen naslagwerken en in de praktijk getest voorbeeldmateriaal. De onderwerpen gaan van het werven van vrijwilligers tot adviezen over communicatie en PR. Van een test om te meten hoe sterk het bestuur staat tot een handleiding voor het opzetten van vrijwilligersbeleid. Van tips over sponsoring en fondsenwerving tot social media. Kortom de Kennisbank is er voor allerlei vrijwilligersorganisaties!

Ga naar de Kennisbank