hp1a.jpg
hp2b.jpg
hp3b.jpg
hp4b.jpg

Verzekering

Maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd via de school. Wanneer een leerling na zijn of haar maatschappelijke stage blijft als vrijwilliger, valt deze vrijwilliger onder de collectieve vrijwilligersverzekering. De gemeente Heerenveen heeft de collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Meer informatie over de vrijwilligersverzekering is te vinden op de website van Centraal Beheer.